Deacons

Haiguo Wu (Head Deacon)

Jessica Chang

Bow-nan Cheng

Christopher Cheng

Paul Huang

Jason Lee

Zongkui Joe Ma

Ji-yong Wang

Jimin Xiong

Jian Zhang

Tuanfeng Zhang

Shanchuan Zhao